Warunki przystapienia do egzaminu Polish Regents

1.   Urodzeni w Polsce uczniowie przybyli do USA po 5 klasie muszą uczęszczać do polskiej szkoły w USA przez przynajmniej 3 lata.

 

2.   Urodzeni w USA uczniowie muszą uczęszczać do polskiej szkoły w USA przez przynajmniej 8 lat.

 

3.   Do egzarninu mogą przysąpić tylko uczniowie, którzy ukończyli junior high school (8 klasę w amerykańskiej szkole) lub są już w high school (w 9 klasie szkoły średniej).

 

4.   Uczniowie zmieniający polską szkołę muszą w nowej szkole przedstawić świadectwa z ostatnich 3 lat lub potwierdzenie uczęszczania do ostatniej polskiej szkoły.

 

5.   Uczniowie przybyli z Polski w czasie uczęszczania do szkoły średniej muszą przedstawić ostatnie świadectwo szkolne.

 

6.   Zgłoszenie na egzamin od każdego uczestnika wynosi $20.00. Czeki na1eży wypisać na Commission of Education.

 

7.   Wszystkie dokumenty dostarczone przez szkoły dla każdego ucznia przystępującego do egzaminu muszą być wypełnione po angielsku: nazwa polskiej szkoły, nazwa, adres i nazwisko guidance counselor lub dyrektora szkoły amerykańskiej oraz w której klasie (grade) jest uczeń. Kopie wszystkich dokumentów powinny być przechowywane w każdej szkole. Komisja Oświatowa nie robi i nie przechowuje kopii przesłanych dokumentów.

 

8.   Karta postępów ucznia (Report Card) uwględnia oceny (w formie numerycznej) tylko z ostatnich 3 lat nauki w szkole polonijnej.

 

9.   Egzamin ustny powinien być przeprowadzony na miesiąc przed egzaminem pisemnym.

 

10. Uczniowie przystępujący do egzaminu muszą mieć ID (dokument ze zdjęciem).

Do pobrania - Formy i Wzory Form - Kliknij TUTAJ

 

 

 

Polish American Congress, Inc

Commission of Education

e-mail: KomisjaOswiatowa@aol.com

e-mail: margaretgradzki13@gmail.com

 

 

Commission of Education of Polish American Congress

Komisja Oświatowa Kongresu Polonii Amerykańskiej

208 East 30 Street, New York, NY 10016

 

Phone/Fax: (212) 662-2780

Email: KomisjaOswiatowa@aol.com

Komisja Oświatowa Kongresu Polonii Amerykańskiej

Commission of Education of Polish American Congress

Info o egzaminie z jezyka polskiego

Instrukcje dla dyrektorow i nauczycieli

Formy i Wzory Form

Info o egzaminie z jezyka polskiego

Instrukcje dla dyrektorow i nauczycieli

Formy i Wzory Form