Komisja Oświatowa Kongresu Polonii Amerykańskiej

Commission of Education of Polish American Congress

Programy Nauczania

Commission of Education of Polish American Congress

Komisja Oświatowa Kongresu Polonii Amerykańskiej

208 East 30 Street, New York, NY 10016

 

Phone/Fax: (212) 662-2780

Email: KomisjaOswiatowa@aol.com

W 2005 roku Komisja Oświatowa Kongresu Polonii Amerykańskiej wydała książkę pt.:” Program nauczania dla polonijnych szkół dokształcających w USA od przedszkola po klasy maturalne”, a następnie w 2007 roku ukazał się aneks pt.: „Program nauczania historii dla klas IV – VIII w szkołach polonijnych w USA”.

           Programy te stanowią pewne scalenie doswiadczeń kilku pokoleń pedagogów polonijnych w Ameryce – ludzi często anonimowych, którzy oddawali swą wiedzę i energię dla dobra młodzieży polonijnej, jak i interesów całej grupy etnicznej w kraju, który stanowił ich nową ojczyznę. Promują one ideę integracji społecznej oraz zasady zachowania i pielęgnowania swego oryginalnego dziedzictwa. Ameryka nie tylko pozwala na ten tzw. dualizm, lecz wręcz zachęca do wnoszenia swych wartości. Grupa polska posiada szczególne powody do dumy. Dwaj polscy generałowie - Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski - byli aktywnymi współtwórcami tego kraju w momencie jego narodzin. Każde młode pokolenie Polonii powinno znać ich biografie na obu kontynentach. Ich obecność w Ameryce miała dla Polski ogromne znaczenie.
Jednakże – jak każdy program szkolny – również niniejszy program stara się oddać obraz grupy polonijnej w jej historycznym kalendarzu.
Twórcami tych programów jest 24 doświadczonych i utalentowanych nauczycieli, często z wieloletnim stażem zarówno w szkołach polskich jak i polonijnych.

           Komisja Oświatowa Kongresu Polonii Amerykańskiej składa Państwu serdeczne podziękowanie za tę pracę.

Glos Nauczyciela

Wypisy z Historii Polski

Komunikat Komisji Oswiatowej

Glos Nauczyciela

Wypisy z Historii Polski

Komunikat Komisji Oswiatowej