Komisja Oświatowa Kongresu Polonii Amerykańskiej

Commission of Education of Polish American Congress

Zarzad Komisji

 

Commission of Education of Polish American Congress

Komisja Oświatowa Kongresu Polonii Amerykańskiej

 

208 E. 30th Street

New York, NY 10016

Tel./Fax: (212) 662-2780

E-mail: KomisjaOswiatowa@aol.com

Dr. Edmund Osysko

Prezes, New York, NY         

Tel: (212) 662-2780

Mgr. Jolanta Szulc

Dyrektor Wykonawczy/Executive Director , New York, NY 

Tel: (917) 945-4840

Mgr. Dorota Andraka

I wiceprezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających, Polish Supplementary School Council of America, Inc. New York, NY         Tel: (516) 279-7609

Mgr. Ewa Koch

II wice-prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, Chicago, IL                                                                                             Tel: (312) 520-6019

Mgr. Helena Ziółkowska

Główny Redaktor „Głosu Nauczyciela” Chicago, IL

Tel: (773) 545-6522

E-mail: jszulc@aol.com

E-mail: andraka@aol.com

Małgorzata Gradzki

Polish Regents Coordinator, New York

Tel: (516) 586-4997

Grażyna Michalska

Sekretarz, New York, NY

Tel: (212) 589-4225

Rev. Peter Zendzian

Kapelan, New York 

 

Commission of Education of Polish American Congress

Komisja Oświatowa Kongresu Polonii Amerykańskiej

 

208 E. 30th Street

New York, NY 10016

Tel./Fax: (212) 662-2780

E-mail: KomisjaOswiatowa@aol.com

Członkowie Komisji Oświatowej: Members

 

Teresa N. Abick, Polish National Alliance, Chicago. IL

Mgr. Mgłorzata Pawlusiewicz , Chicago, IL

Waldemar Rakowicz, New York, NY

Mgr. Elżbieta Rudzińska, Los Angeles, CA

Mgr. Danuta Schneider, Chicago, IL

Helena Żmurkiewicz, Detroit, MI

Dr. Jolanta Tatara, Chicago, IL

 

 

Konsultanci: Consultants

 

Prof. Leon T. Błaszczyk, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska

Prof. Mieczysław Biskupski, Central Connecticut State University, New Britain, CT

Prof. Jan Mazur, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin, Polska

Dr. Bożena Lewen, Polski Instytut Naukowy, New York, NY