Komisja Oświatowa Kongresu Polonii Amerykańskiej

Commission of Education of Polish American Congress

Powolanie Komisji Oswiatowej

Commission of Education of Polish American Congress

Komisja Oświatowa Kongresu Polonii Amerykańskiej

208 East 30 Street, New York, NY 10016

 

Phone/Fax: (212) 662-2780

Email: KomisjaOswiatowa@aol.com

 

" W klasach szkolnych będziecie przekazywać wiedzę zarówno o polskim jak i polonijnym dziedzictwie naszej grupy. Przygotowujecie naszą młodzież do realizacji tych idei, o których marzyło kilka poprzednich pokoleń Polonii. Ameryka jest otwarta na nasz wspólny wkład." 

Powołanie Komisji Oświatowej miało  miejsce w Washingtonie D.C., podczas dorocznego zebrania dyrektorów Kongresu Polonii Amerykańskiej.  Był to rok 1984, gdy obecność polskiego papieża w Rzymie oraz powstanie "Solidarnosci" w Gdańsku zapowiadało możliwość dalszych zmian politycznych w Polsce. Ówczesny prezes Kongresu, mecenas Alojzy Mazewski - wybitny polityk i dyplomata - wiedział, iż młode pokolenia Polonii Amerykańskiej, będa

realizatorami  marzeń  wielu  poprzednich  pokoleń. 


           Podczas kilku spotkań  działaczy oświatowych z Chicago, Nowego Jorku i New Jersey z kierownictwem Kongresu Polonii Amerykańskiej wypracowano model nowej organizacji pedagogicznej, zintegrowanej ze wsóplna agendą Zarządu Głównego K.P.A., którą nazwano Komisją Oświatową – Commission of
Education. Podobnie, jak w sprawach politycznych, również w sprawach polityki pedagogicznej Komisja Oświatowa byla glównym rzecznikiem oświaty poloninej wobec władz amerykńaskich. Na przewodniczacego  Komisji Oświatowej powołano dr. Edmunda Osysko z Nowego Jorku.

 

          Wzorując się na modelu szkolnictwa amerykańskiego, przyjęto formę  federacyjną, pozwalając  istniejącym organizacjom regionalnym zachować autonomię organizacyjną, personalną i dydaktyczną na terenie swoich regionów lub stanów. Rówoncześnie prezesi tych organizacji stanowią cześć zarządu Komisji Oświatowej, dając im zasięg ogólno-amerykański. U podstaw tej koncepcji były założenia polityczne, iż poczucie wspólnoty Polonii jest elementem decydującym o jej znaczeniu w Ameryce. Podczas I Zjazdu Nauczycieli w Alliance College (Kolegium Związkowym ) w Cambridge Spring, Pennsylvania, prezes K.P.A, mecenas  Alojzy Mazewski określił rolę wspołczesnego nauczyciela polonijnego:

Informacje o Komisji Oswiatowej

Zarzad Komisji Oswiatowej

Zadania Szkoly Polonijnej

Informacje o Komisji Oswiatowej

Zarzad Komisji Oswiatowej

Zadania Szkoly Polonijnej