Polish Regents - Egzamin z jezyka polskiego

Ważną częścią pracy Komisji Oświatowej  jest przygotowywanie i przeprowadzanie egzaminow z jezyka polskiego - “ Polish Regents exams”, za które uczniowie otrzymują 3-6 kredytów w szkołach amerykańskich. Zamierzeniem wszystkich polonijnych szkół powinno być, żeby każdy uczeń uczęszczający do High School przystąpił do egzaminu z języka polskiego. Egzamin ten jest traktowany w High School jako język obcy dający 3-6 kredytów, oczywiście po zadaniu egzaminu.

 

Od 1998 New York State Board of Education wstrzymał wydawanie egzaminów dla sześciu mniejszości narodowych, w tym dla polskiej grupy etnicznej. Dzięki komunikacji Komisji Oświatowej Kongresu Polonii Amerykańskiej z New York State Board of Education w Albany Komisja Oświatowa uzyskała pozwolenie na przygotowanie tego egzaminu. Od wielu lat egzamin ten popierany jest przez dr. John’a Micgiela, który jest dyrektorem East Central European Center przy Columbia University, oraz przez ostatnie dwa lata dzięki poparciu dr. Jana Kubika z Departamentu Nauk Politycznych przy Rutgers University.  Dzięki temu młodzież uczęszczająca do szkół polonijnych może zdawać egzamin z języka polskiego - Polish Regents i uzyskać cenne kredyty w High School. Egzamin opracowany przez Komisję Oświatową honorowany jest przez  większość szkół publicznych lub prywatnych na terenie całych Stanów Zjednoczonych.

 

           Na naszej stronie internetowej zamieszczone są informacje dla nauczycieli, warunki przystepowania do egzaminu oraz potrzebne formy. Formy te wypełniane są przez nauczyciela szkoły polonijnej dla każdego ucznia przystępującego do egzaminu.

 

Bardzo prosimy o czytenle pismo i porządnie wypełnione aplikacje/formy!

 

Formy:

·    Student Profile (wypełnia nauczyciel szkoły polonijnej)

·    Application for Regents Credit for Foreign Language (wypełnia nauczyciel)

·    Karta Postępów Ucznia(wypełnia nauczyciel)

·    Speaking Reporting Sheets (wypełnia nauczyciel)

·    Informacje o uczniu (wypełnia uczeń)

·    Forma zgłoszenie na egzamin Polish Regents (wypełnia nauczyciel)

 

Wzory wypełnionych form :

·    Student Profile/ wzór

·    Application for Regents Credit for Foreign Language/ wzór

·    Karta Postępów Ucznia/ wzór

·    Speaking Reporting Sheets/ ustny_ocena_str8_wzór

·    Speaking Reporting Sheets/ ustny_ocena_forma_str9_wzór

 

 

           Zamieszczona jest również forma, którą wypełnia uczeń podając wszystkie potrzebne informacje dotyczące szkoły amerykańskiej do której uczen uczęszcza:

Nazwa i adres szkoły amerykańskiej, klasa do której uczeń chodzi w roku w którym bierze egzamin z języka polskiego oraz nazwisko guidance counselor w amerykańskim high school, na ręce którego zostaną wysłane przez nas dokumenty w celu zaliczenia uczniom kredytów za egzamin z języka polskiego.

 

Bardzo prosimy o czytenle pismo, żeby uniknąć bledów!

 

           Dyrekcja lub nauczyciel odpowiedzialny za egzamin w każdej szkole polonijnej potrzebuje wypełnic aplikację zgłoszeń uczniów, gdzie podane są dalsze informacje dotyczące procesu rejestracji uczniów. Jest to forma wewnetrzna ( zamieszczona w ‘file” FORMY), potrzebna Komisji Oświatowej w celu ustalenia liczby uczniów i przydzielenia ich do poszczególnych ośrodków, w których egzamin jest wydawany.

Do pobrania - Formy i Wzory Form - Kliknij TUTAJ

 

 

 

Do pobrania - Formy i Wzory Form - Kliknij TUTAJ

 

 

 

Commission of Education of Polish American Congress

Komisja Oświatowa Kongresu Polonii Amerykańskiej

208 East 30 Street, New York, NY 10016

 

Phone/Fax: (212) 662-2780

Email: KomisjaOswiatowa@aol.com

Komisja Oświatowa Kongresu Polonii Amerykańskiej

Commission of Education of Polish American Congress

Instrukcje dla dyrektorow i nauczycieli

Warunki przystapienia do Polish Regents

Formy i Wzory Form

Instrukcje dla dyrektorow i nauczycieli

Warunki przystapienia do Polish Regents

Formy i Wzory Form