Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele Szkol Polonijnych,

Wzory z przyładami  jak wypelniać formy załączone są w aktach (file) „FORMY”

 

Od dyrektorów/ nauczycieli wymagana jest następująca dokumentacja:

1.   Student profile (Document 1);

      W punktach 1-5 wpisujemy ‘yes”; w punkcie 6 wpisujemy ‘compliant with

       previous tests’ (nie wpisujemy ‘yes’) 

2.    Application for Regents Credit (Document 2);

      ‘Institution name’- name of Polish School;

      ‘Minutes of instruction per week: 240 min

      ‘Exam grade’ dotyczy wyniku z egzaminu (Komisja Ośwatowa wpisze ynik)

      ‘Certification’ — zaznaczmy ‘yes’ i wpisujemy: ‘Polish language’ w miejscu ‘special

       aera’ (prosimy nie wpisywać nazwy uczelni w Polsce)

3.    Student’s Progress Report card  (stopnie wpisujemy cyfrowo!)

4.    Part 1: Speaking (p.8 i 9)

5.    Kartka z informacjami o szkole amerykańskiej (dane potrzebne do wysłania listów)

6.    Kartka z informacjami o uczniu, którą wypełnia uczeń

          

Bardzo prosimy dyrektorów szkół o dostarczenie kompletnej dokumentacji uczniów. Żaden uczeń nie będzie dopuszczony do egzaminu, jeż1i jego cała dokumentacja wraz z informacjami o amerykańskiej szkole, do której uczeń codziennie uczęszcza, nie będzie kompletna.

 

           Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że wszystkie dokumenty powinny być wypełnione czytelnie, czysto i poprawnie gdyż musimy sie godnie reprezentować w szkołach amerykańskich. Wszystkie formy powinny być wypełnione przez nauczyciela a nie ucznia! Prosimy nie robić żadnych notatek skierowanych do koordynatora egzaminu, pani Malgorzaty Gradzki, typu ,.proszç poczekać do września z wysyłką”; również prosimy nie wpisywać drobnym ‘maczkiem’ adresu szkoły i nazwiska guidance counselors bezpośrednio na aplikacji. W formach tych (dokument 1 i 2) nie ma na to miejsca. W dokumencie 1 wpisujemy tylko nazwę high school i dystrykt. Informacje z dokładnym adresem szkoły (zip code!) i nazwiskiem guidance counselor należy załączyć na oddzielnej kartce (forma załączona; jest to jedyna forma, którą wypełnia uczeń). Ważne jest również aby podać imiona osób ze szkół amerykańskich z tytułem ‘Mr.’, ‘Mrs’, czy ‘Dr.’ gdyż informacje te są potrzebne do korespondencji ze szkołami amarykańskimi.

 

           Prosimy zauważyć, że jezeli dwoje czy troje uczniów ze szkoły polskiej chodzi do tej samej szkoły amerykańskiej, i ma tego samego guidance counselor, wszyskie nazwiska podajemy na jednej kartce (Dokument 2), jak również używamy tylko jednej kartki do raportowania wyników z egzaminu ustnego (str. 8). Natomiast  ‘Document 1’ i ‘Karta Postępów Ucznia’  muszą być wypełnione dla kadżego ucznia indywidualnie.

 

Pytania nalezy kierowac do:

Malgorzaty Gradzki

Polish Regents Coordinator

E-mail: margaretgradzki13@gmail.com

Do pobrania - Formy i Wzory Form - Kliknij TUTAJ

 

 

 

Do pobrania - Formy i Wzory Form - Kliknij TUTAJ

 

 

 

Commission of Education of Polish American Congress

Komisja Oświatowa Kongresu Polonii Amerykańskiej

208 East 30 Street, New York, NY 10016

 

Phone/Fax: (212) 662-2780

Email: KomisjaOswiatowa@aol.com

Komisja Oświatowa Kongresu Polonii Amerykańskiej

Commission of Education of Polish American Congress

Info o egzaminie z jezyka polskiego

Warunki przystapienia do Polish Regents

Formy i Wzory Form

Info o egzaminie z jezyka polskiego

Warunki przystapienia do Polish Regents

Formy i Wzory Form