Komisja Oświatowa Kongresu Polonii Amerykańskiej

Commission of Education of Polish American Congress

Kwartalnik Komisji Oswiatowej - Glos Nauczyciela

 

http://www.glosnauczyciela.com/

 

20 lat Głosu Nauczyciela

 

           O tym, że ma powstać, zadecydował w maju 1985 roku I Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Działaczy Oświatowych, który odbył się w Kolegium Związkowym w Cambridge Springs w Pensylwanii. Pismo miało nosić tytuł Głos Nauczyciela i ukazywać się cztery razy w roku.

 

           Jak wspomina Helena Ziółkowska - naczelna redaktorka kwartalnika - był to jeden z niewielu postulatów I Zjazdu, który udało się zrealizować.

Commission of Education of Polish American Congress

Komisja Oświatowa Kongresu Polonii Amerykańskiej

208 East 30 Street, New York, NY 10016

 

Phone/Fax: (212) 662-2780

Email: KomisjaOswiatowa@aol.com

 

           W skład redakcji, oprócz niej, weszła Betty Uzarowicz z Chicago, która współpracowała z pismem do 1991 roku i nieżyjąca już Janina Igielska z Passaic, NJ. Niemal od początku w przygotowaniu pisma brała udział Danuta Schneider, której związki z Głosem Nauczyciela okazały się tak głębokie, iż jej nazwisko figuruje w stopce redakcyjnej po dzień dzisiejszy.
Latem 2003 roku w skład redakcji weszły trzy nowe osoby: Anna Witowska-Gmiterek i Monika Kończewska z Chicago oraz Barbara Szenk z Nowego Jorku.

 

           Początki były trudne. Pierwszy numer Głosu Nauczyciela ukazał się w marcu 1986 roku w nakładzie 400 egzemplarzy. Wszystkie teksty w nim zawarte (podobnie jak w kilku następnych numerach) były pisane na maszynie. W kolejnych latach nakład pisma stopniowo wzrastał, a jego ostatnie wydanie wyniosło 1440 egzemplarzy. Zmieniła się także szata graficzna kwartalnika, z bardzo ubogiej na początku, w coraz bardziej urozmaiconą. Przez wiele lat Głos Nauczyciela był drukowany razem z tygodnikiem Gwiazda Poranna, a od 1999 roku jego opracowaniem graficznym i składem zajmuje się firma Eurograf Design, którą prowadzą Katarzyna Biela i Robert Nowak. Oficjalnym wydawcą Głosu Nauczyciela jest Komisja Oświatowa Kongresu Polonii Amerykańskiej.
Fundusze na wydawanie pisma pochodzą z prenumerat i płatnych ogłoszeń. Nie były one wystarczające, dlatego też Głos Nauczyciela borykał się nieustannie z kłopotami finansowymi. Dopiero dotacja ze Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie w wysokości 15 tysięcy złotych rocznie, począwszy od 1998 roku, pomogła ustabilizować sytuację finansową czasopisma. Od tej pory wystarczało pieniędzy na pokrycie kosztów druku i wysyłki. Pracę przygotowawczą, edytorską, korespondencyjną oraz takie czynności jak prowadzenie kartoteki prenumeratorów, prowadzenie rachunków, pakowanie i dowóz pisma na pocztę, redaktorki z Chicago wykonywały i wykonują bezpłatnie. Przy pakowaniu i wysyłce pomagają im przyjaciele i rodzina.

 

Czytelnicy Głosu Nauczyciela:

 

           Odbiorcami Głosu Nauczyciela są nauczyciele, działacze oświatowi, młodzież szkolna oraz osoby zainteresowane szkolnictwem polonijnym. Głos Nauczyciela trafia do czyteników w 23 stanach USA. 170 egzemplarzy dociera do odbiorców w Polsce, a 70 - wędruje za granicę (do Anglii, Australii, Kanady, Brazylii, Argentyny, Włoch, Szwecji, Szwajcarii, Czech, Holandii, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Białorusi, na Węgry i Litwę).

 

Medale dla naczelnej redaktorki i redakcji:

 

           Uroczyste obchody 20-lecia pisma miały miejsce 6 listopada w salach "Białego Orła" w Chicago. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele świata nauki, organizacji polonijnych, Konsulatu Generalnego w Chicago. Przybyli księża, nauczyciele, wierni czytelnicy Głosu Nauczyciela. Gości powitała kapela góralska Władysława Pawlikowskiego. Życzenia dla redakcji oraz współpracowników Głosu Nauczyciela złożyli: prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce Dorota Andraka, przewodniczący Komisji Oświatowej Kongresu Polonii Amerykańskiej dr Edmund Osysko, prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce Janusz Boksa, konsul ds. kultury i oświaty w Chicago Marian Gbiorczyk.  „My staramy się także odbierać, to wszystko, co niesie Głos Nauczyciela i przekazywać tam, gdzie trzeba" - powiedział prof. Jan Mazur z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, wiceprzewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Podkreślił on kształcącą, wychowawczą, patriotyczną i inspirującą funkcję pisma. Wręczając złote medale, najwyższe odznaczenia Wspólnoty, przyznane

indywidualnie Helenie Ziółkowskiej oraz zbiorowo całej redakcji prof. Mazur zaznaczył: "Pismo jest wyjątkowe, wyjątkowa jest redakcja, wyjątkowa pani redaktor".


          
13 listopada w Konsulcie Generalnym RP w Nowym Jorku redaktor Helena Ziółkowska spotkała się z nauczycielami Wschodniego Wybrzeża i podzieliła się wspomnieniami o 20 latach pracy w Głosie Nauczyciela przy okazji odbywających się warsztatów dla dyrektorów i nauczycieli polonijnych.

 

Opracowała Barbara Szenk

Redaktor Helena Ziółkowska prezentuje przyznany jej przez Radę Krajową     Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" złoty medal. Z prawej: prof. Jan Mazur.

Foto: Barbara Szenk

Wypisy z Historii Polski

Programy Nauczania

Komunikat Komisji Oswiatowej

Wypisy z Historii Polski

Programy Nauczania

Komunikat Komisji Oswiatowej